EHBO instructeur cursus (EFR)2022-01-05T18:21:15+01:00

EFR instructeur cursus

Deze cursus leidt op tot instructeur Emergency First Response. Eerst volg je de voorbereidingscursus; die wordt meestal 1 week voor de 2-daagse instructeurscursus gegeven. Tijdens deze cursus maak je kennis met het programma en de lesmaterialen van Emergency First Response. Verder worden alle vaardigheden van zowel het volwassen- (Primary and Secondary Care) als het kinder-ehboprogramma (Care For Children) behandeld en de vaardigheden van de CPR & AED cursus.

Brevettering

Na afloop van de voorbereidingscursus ontvang je het pasje “EFR Primary Care & Secondary Care and Care For Children with AED”. Het certificaat is 2 jaar geldig. Na 2 jaar moet je een herhalingscursus volgen, tenzij je natuurlijk zelf instructeur bent geworden. Deze certificering is voldoende om tot de instructeurscursus te worden toegelaten en geeft ook slagingsgarantie.

Je ontvangt na afronding van de cursus een instructeursdiploma van Emergency First Response. Met dit diploma kun je afhankelijk van het gekozen lesmateriaal:

 • EHBO- en reanimatiecursussen geven aan volwassenen en certificeren via EFR of NIKTA.
 • Kinder EHBO- en reanimatiecursussen geven en certificeren via EFR of NIKTA (gastouders, kinderopvang, kraamzorg).
 • Het EHBO- en reanimatiedeel van de BHV geven en certificeren via NIKTA.
 • CPR & AED cursussen geven en certificeren via EFR.
 • In de toekomst meerdere cursussen geven, die nog bij Emergency First Response in ontwikkeling zijn.

Voorbereidingsdag

 • Kennismaking en vragenrondje;
 • Je maakt het theorie-examen van EFR Primary Care and Secondary Care;
 • Je krijgt uitleg over de verschillen tussen hulpverlening bij volwassenen en kinderen;
 • Je maakt het examen Care for Children. De vragen van de examens zijn vergelijkbaar met de vragen uit de kennistoetsen, die je thuis hebt geoefend;
 • Workshop referentie noodgevallen;
 • Oefenen vaardigheden (EFR Primary Care and Secondary Care , Care for Children , CPR & AED);
 • Scenario’s;
 • Uitleg instructeurshandleiding en huiswerkopdrachten.

Cursus dag 2

Presentatie 1Cursusoriëntatie2 uur
Presentatie 2First Response educatieve principes2 uur
Presentatie 3Leren lesgeven4 uur
Presentatie 4Het onderwijzen van EFR-vaardigheden1 uur
TOTAAL 9 uur

Cursus dag 3

Presentatie 4Workshop: Het onderwijzen van EFR-vaardigheden (vervolg)2,5  uur
Presentatie 5en inhoud van de cursussen Care for Children en CPR & AED1,0  uur
Presentatie 6Het onderwijzen van Care for Children-vaardigheden1,5  uur
Presentatie 7organiseren van Emergency First Response cursussen0,75 uur
Presentatie 8Onderhoud en schoonmaken reanimatiepoppen0,5  uur
Presentatie 9EFR & CFC en CPR & AED1,5 uur
 Schriftelijk examen1,0 uur
TOTAAL 8,75 uur


Houd rekening met 20 uur zelfstudie vooraf!

Dit schema is gebaseerd op deelname van maximaal 6 cursisten. Van elke cursist moeten 3 lessen worden beoordeeld (18 lessen).

De studiebelasting van de EFR Instructeurscursus is:

 • cursus: 26 uur;
 • voorbereiding: 20 uur.

Om deel te mogen nemen aan de cursus tot Emergency First Response instructeur dient een kandidaat 18 jaar of ouder zijn.

De 3 daagse EFR Instructeurscursus  kost  € 850,-.  Dit is inclusief: Voorbereidingsdag, EFR Instructeur cursuspakket, examen, persoonlijke beschermingsmiddelen en lunch op alle dagen. Daar de EFR instructeursopleiding een beroepsopleiding is zijn alle kosten hiervan fiscaal aftrekbaar. Wij zijn bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) aangesloten en mogen doordoor beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Na afronding van de cursus dient u nog rekening houden met het betalen van de licentie-aanvraag en lidmaatschap aan het EFR hoofdkantoor in Bristol. Dit is 95 Engelse ponden voor de licentie-aanvraag en het eerste kalenderjaar, daarna betaal je 52 Engelse ponden per kalenderjaar voor je lidmaatschap.

Verplichte lesmaterialen van Emergency First Response (inbegrepen in cursuskosten):

 • Primary and Secondary Care boek + DVD
 • Care For Children boek + DVD
 • CPR & AED boek + DVD
 • Instructeurshandleidingen bij bovenstaande boeken;
 • Examens bij bovenstaande boeken.

Hieronder zie je de data waarop deze cursus wordt gegeven. Om de cursus te volgen, klik je op een bepaalde datum en reserveer je direct online je plek.

Voorbereidingsdag

 • Kennismaking en vragenrondje;
 • Je maakt het theorie-examen van EFR Primary Care and Secondary Care;
 • Je krijgt uitleg over de verschillen tussen hulpverlening bij volwassenen en kinderen;
 • Je maakt het examen Care for Children. De vragen van de examens zijn vergelijkbaar met de vragen uit de kennistoetsen, die je thuis hebt geoefend;
 • Workshop referentie noodgevallen;
 • Oefenen vaardigheden (EFR Primary Care and Secondary Care , Care for Children , CPR & AED);
 • Scenario’s;
 • Uitleg instructeurshandleiding en huiswerkopdrachten.

Cursus dag 2

Presentatie 1Cursusoriëntatie2 uur
Presentatie 2First Response educatieve principes2 uur
Presentatie 3Leren lesgeven4 uur
Presentatie 4Het onderwijzen van EFR-vaardigheden1 uur
TOTAAL 9 uur

Cursus dag 3

Presentatie 4Workshop: Het onderwijzen van EFR-vaardigheden (vervolg)2,5  uur
Presentatie 5en inhoud van de cursussen Care for Children en CPR & AED1,0  uur
Presentatie 6Het onderwijzen van Care for Children-vaardigheden1,5  uur
Presentatie 7organiseren van Emergency First Response cursussen0,75 uur
Presentatie 8Onderhoud en schoonmaken reanimatiepoppen0,5  uur
Presentatie 9EFR & CFC en CPR & AED1,5 uur
 Schriftelijk examen1,0 uur
TOTAAL 8,75 uur


Houd rekening met 20 uur zelfstudie vooraf!

Dit schema is gebaseerd op deelname van maximaal 6 cursisten. Van elke cursist moeten 3 lessen worden beoordeeld (18 lessen).

De studiebelasting van de EFR Instructeurscursus is:

 • cursus: 26 uur;
 • voorbereiding: 20 uur.

Voorbereidingsdag

Iedereen mag deelnemen, ongeacht je leeftijd. Om echter door te stromen naar de instructeursopleiding moet je wel 18 jaar of ouder zijn. De voorbereidingscursus is bedoeld voor:

 • Cursisten, die nog niet voldoen aan de vereisten tot deelname aan de instructeursopleiding;
 • Cursisten, die wel voldoen aan de vereisten tot deelname, maar het lesmateriaal van EFR niet kennen. Bijvoorbeeld cursisten, die van een andere organisatie afkomstig zijn dan van EFR.

Cursus EFR / CFC

Om deel te mogen nemen aan de cursus tot Emergency First Response instructeur moet een kandidaat:

 1. In de afgelopen 24 maanden de cursus Emergency First Response Primary Care (reanimatie) hebben afgerond;
 2. In de afgelopen 24 maanden de cursus Emergency First Response Secondary Care (eerste hulp) hebben afgerond;
 3. In de afgelopen 24 maanden de cursus Emergency First Response Care for Children (kinder-ehbo) hebben afgerond;
 4. 18 jaar of ouder zijn.

Met deze vereisten geven wij slagingsgarantie.

Officieel mag je deelnemen met elk ander, gelijkwaardig EHBO- en reanimatiediploma voor volwassenen en kinderen dat niet ouder is dan 24 maanden. Wij hebben echter de ervaring, dat deze cursisten het vaak moeilijker hebben tijdens de instructeurscursus vanwege de onbekende boeken. Wij geven deze cursisten daarom alleen slagingsgarantie, als ze ook de voorbereidingscursus hebben gevolgd.

De voorbereidingscursus wordt gegeven 1 week voor de 2-daagse instructeurscursus. Hierin maak je kennis met het programma en de lesmaterialen van Emergency First Response en worden alle vaardigheden van zowel het volwassen (EFR) als het kinder-ehboprogramma (Care For Children) aangescherpt. Na afloop van de voorbereidingscursus ontvang je het certificaat “Primary and Secondary Care and Care For Children with AED”. Dit is voldoende om tot de instructeurscursus te worden toegelaten en geeft ook slagingsgarantie.

De 3 daagse EFR Instructeurscursus  kost  € 795,-.  Dit is inclusief: Voorbereidingsdag, EFR Instructeur cursuspakket, examen, persoonlijke beschermingsmiddelen en lunch op alle dagen. Daar de EFR instructeursopleiding een beroepsopleiding is zijn alle kosten hiervan fiscaal aftrekbaar. Wij zijn bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en mogen doordoor beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Na afronding van de cursus moet u nog rekening houden met het betalen van de licentie-aanvraag en lidmaatschap aan het EFR hoofdkantoor in Bristol. Dit is 114 Engelse ponden voor de licentie-aanvraag en het eerste kalenderjaar, daarna betaal je 52 Engelse ponden per kalenderjaar voor je lidmaatschap.

Verplichte lesmaterialen van Emergency First Response (inbegrepen in cursuskosten):

 • Primary and Secondary Care boek + DVD
 • Care For Children boek + DVD
 • CPR & AED boek + DVD
 • Instructeurshandleidingen bij bovenstaande boeken;
 • Examens bij bovenstaande boeken.

Hieronder zie je de data waarop deze cursus wordt gegeven. Om de cursus te volgen, klik je op een bepaalde datum en reserveer je direct online je plek.

Aangepaste instructeurscursussen voor speciale doelgroepen

Deze cursussen worden enkel op aanvraag gegeven. Voor onderstaande cursussen geldt verder dat je in het bezit moet zijn van alle lesmaterialen van de gewone instructeurscursus.

Privécursus:

Ook bestaat de mogelijkheid de gehele instructeurscursus als privécursus te doen. Er wordt dan speciaal een extra cursus ingepland buiten de reguliere data. Door de kleine groepsgrootte kan de cursus dan in twee dagen gegeven worden.

Aantal personen: minimaal 1 en maximaal 2.

Kosten: € 1250,- per persoon.

Mogelijke vervolgcursussen

Met het EFR Instructeursdiploma bent u internationaal opgeleid volgens de richtlijnen van de Europese reanimatieraad (ERC).

 • Wil je een instructeursbevoegdheid volgens alleen NRR (Nederlandse Reanimatieraad) richtlijnen, dan kunt u met 1 dag extra opleiding ook het diploma INSTRUCTEUR ACUTE ZORG van NIKTA behalen.
 • Wil je graag naast EFR ook via NIKTA certificeren, dan kunt u een dagdeel extra volgen tot de kwalificatie NIKTA EXAMINER. (zie deze website)
Ga naar de bovenkant